Aanmelden kan op eigen initiatief of via doorverwijzing van de (huis)arts, op advies van de school, enz.
Wij werken niet met een wachtlijst en proberen u binnen enkele weken een eerste afspraak te bieden.

 

Tijdens een eerste telefonisch contact of contact via e-mail worden de werkwijze

uitgelegd, de tarieven medegedeeld en een eerste afspraak vastgelegd.

 

zie contact