Met het eerste gesprek start de intakefase. Dit zijn een soort van kennismakingsgesprekken
waarbij wordt nagegaan wat de concrete hulpvraag is. De klachten worden in kaart
gebracht en er wordt gekeken of aangepaste hulp kan geboden worden.
Afhankelijk van de klachten kan aanvullend vragenlijst- en/of testonderzoek wenselijk
zijn.