Tijdens het adviesgesprek wordt de verzamelde informatie schematische en beknopt
weergegeven, vragenlijst- en/of testresultaten worden besproken en er wordt getracht om
antwoorden te formuleren op de gestelde vragen.
 
Indien verdere begeleiding nodig blijkt, wordt er een therapievoorstel gedaan. Dit wordt in
samenspraak met de cliƫnt op punt gesteld.