Deze praktijk onderstreept het belang van samenwerking en overleg met de verschillende
betrokken hulpverleners. Uiteraard gebeurt dit mits goedkeuring van de cliƫnt.
 
Daarnaast wordt er gestreefd naar voldoende opvolging en ondersteuning na een vaak
intense begeleiding.