Tarieven vanaf 1 januari 2019

ACTIVITEIT

 

Intakegesprek

Individuele therapie

Speltherapie

Adviesgesprek

Ouderbegeleiding

 

Extern in de omgeving (school, aan huis, enz.)

 

Onderzoek*

 

Intelligentieonderzoek

(Bespreking)

 

DUUR

 

 

 

<1uur

 

 

 

<1uur

 

 

 

 

1 à 2 sessies van <1uur

(<1uur)

TARIEF

 

 

 

55 euro

 

 

 

65 euro

 

 

 

 

130 euro**

(50 euro)

*Duur en inhoud kunnen variëren en onderzoek gebeurt in samenspraak met cliënt en verwijzer.

**Verslaggeving inbegrepen

Voorbeelden van onderzoekstrajecten:

Intelligentieonderzoek

Intake

Intelligentieonderzoek (WPPSI-III-NL/WISC-V-NL)

Bespreking

 

Aandacht- en concentratieonderzoek

Intake

Intelligentieonderzoek

Belevingsonderzoek en aandacht- en concentratieonderzoek (o.a. TEA-Ch)

Klasobservatie

Advies

 

Screenen autismespectrumstoornissen (ASS)

Intake

Intelligentieonderzoek

Belevingsonderzoek en ASS onderzoek (o.a. ToM-test)

ontwikkelingsanamnese (eventueel ADI-R)

Klasobservatie

Advies

 

 

Bij psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen voorzien een aantal mutualiteiten een gedeeltelijke tussenkomst in de kosten. Raadpleeg uw mutualiteit en/of verzekering voor de actuele stand van zaken.