Begeleiding en psychotherapie kan onder andere bij volgende problematieken:

- Emotionele problemen (depressie, zelfbeeld, zelfvertrouwen, piekeren)

- Angst (stress, faalangst, paniek, fobieën)

- Gedragsproblemen (driftbuien, druk gedrag, agressie, impulsiviteit, planning)

- Sociale problemen (isolatie, pesten, assertiviteit, sociale vaardigheden)

- Autismespectrumstoornissen

- Opvoeding en gezin (opvoedingsvragen, ouder-kind relatie, scheiding, nieuw samengestelde gezinnen)

- Ingrijpende gebeurtenissen en verwerking

- Hoogsensitiviteit

- Eetproblemen

 

 

Kinderen en jongeren

Volwassenen

- Gesprekstherapie en speltherapie:

 

Tijdens individuele therapiesessies wordt het kind of de jongere

uitgenodigd om uit te drukken wat hem of haar bezighoudt.

Kinderen en jongeren worden behandeld op een manier die past

bij hun leeftijd en ontwikkeling en afgestemd is op hun

problematiek. Bij jonge kinderen wordt er gewerkt met creatief

materiaal en gaan we o.a. spelen, tekenen en schilderen.

Naast het spelen vinden ook gesprekken plaats. Daarbij kan

het kind vertellen over thuis, de school, de ruimere omgeving,

dingen die moeilijk zijn, enz.

Het gesprek als middel om contact te maken met een kind wordt

belangrijker naarmate het kind ouder is. Er wordt ruimte gemaakt

om op een veilige manier moeilijke zaken te bespreken.

Hierbij kunnen ook rollenspelen of doe-opdrachten aan bod komen.

Daarnaast kunnen deze sessies ook psycho-educatief van aard zijn.

Via uitleg over de gestelde diagnose (op maat van het kind) leert

het kind omgaan met zijn beperkingen en sterktes.

 

- Ouderbegeleiding / opvoedingsondersteuning:

 

We trachten het gedrag van het kind of de jongere te veranderen

door de ouders te ondersteunen in de opvoeding. De opzet van

deze gesprekken is om vaardigheden en de invloed van ouders te

vergroten, de emotionele druk te verminderen en het sociale

netwerk rond het gezin te versterken. Het vertrekpunt is steeds de

specifieke vragen en behoeften van de ouders en het kind of de

jongere.

Opvoedingsondersteuning vindt meestal plaats in combinatie met

individuele sessies met kind of jongere.

 

- Sociale vaardigheidstraining:

 

Sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen die moeite

hebben om nieuwe contacten te leggen of te onderhouden als

gevolg van een gebrek aan sociale vaardigheden, een ontwikkelings-

stoornis of andere moeilijkheden.

Tijdens deze training leren kinderen allerlei sociale vaardigheden 

zoals iets vertellen, een vraag stellen, beurt nemen, luisteren, enz.

Deze training kan zowel individueel als in groep worden toegepast.

 

--> neem contact op i.v.m. komende groepstrainingen

 

- Studiebegeleiding:

 

Kinderen en jongeren ervaren soms moeite bij het studeren of het

maken van huiswerk als gevolg van leermoeilijkheden, ontwikkelings-

stoornissen of andere problemen. Bij deze begeleiding worden de

kinderen allerlei strategieën aangeleerd om op een betere en

efficiëntere manier te studeren/huiswerk te maken.

Deze begeleiding kan zowel individueel als in groep plaatsvinden.

- Gesprekstherapie

 

Tijdens de gesprekken gaan we samen op zoek naar wat er precies

aan de hand is en waarmee deze moeilijkheden te maken hebben.

We trachten de dieperliggende betekenissen van gevoelens en

klachten te achterhalen en zoeken naar handvaten om hiermee

om te gaan. We pogen de eigen sterke eigenschappen aan te

wenden om met moeilijkheden om te gaan, wat zorgt voor de

ontwikkeling van persoonlijke kracht.

Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt van creatieve middelen

en kunnen er registratie of andere opdrachten meegegeven

worden voor thuis.