LIFO ® - methode
Een afkorting van "Life Orientations". Een theorie over het menselijk handelen, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins. De LIFO®-methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren, en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing. De LIFO®-methode geeft inzicht in gedragsvoorkeur in gewone en spannings-/conflictsituaties.

lifo

Meer info: www.lifo.be